hsecreD'OCTUBRE A MAIG:
De dilluns a divendres: de 10 a 13h.
Dilluns i dimarts tarda (amb cita prèvia)

JUNY / JULIOL / SETEMBRE:

De dilluns a divendres: de 10 a 13h (amb cita prèvia)

Per qualsevol consulta, fora d'aquest horari, adreceu-vos a consergeria.

calendari1

CURS 2020-2021

L'inici de classes serà:

- el dia 23 de setembre per als grups de dilluns i dimecres.

- el dia 24 de setembre per als grups de dimarts i dijous .


DIES FESTIUS PER A L'ANY 2020

  • 7 de desembre: Dia de lliure disposició

VACANCES DE NADAL: Del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021 (ambdós inclosos).


DIES FESTIUS PER A L'ANY 2021

  • 15 i 16 de febrer: Dies de lliure disposició
  • 29 d'abril: Dia de lliure disposició 

VACANCES DE SETMANA SANTA: Del 29 de març al 5 d'abril de 2021 (ambdós inclosos).

test1

 

Per a accedir al centre per primera vegada com a alumne oficial:

Dins del Nivell Bàsic, del Nivell Intermedi B1, Nivell Intermedi B2 i del Nivell Avançat C1, es podrà accedir a un curs superior a primer (2n, 3r, 4t, 5è o C1) mitjançant la superació d'una prova de nivell. Cas que l'alumne/a no obtingui el nivell mínim de 2n en el test de nivell se li assignarà el nivell de 1r.

El resultat de les proves de nivell tindrà valor exclusivament de classificació a efectes de formalitzar la matrícula, però no s'incorporarà a l' expedient acadèmic. Aquesta classificació és vàlida per a qualsevol EOI de Catalunya però només tindrà validesa per l'any acadèmic per al qual es fa la prova de nivell.

NOTA IMPORTANT: Per fer el test de nivell és imprescindible marcar l'opció test de nivell en fer la preinscripció.

Més INFORMACIÓ.

CURS 2020-21

TEST DE NIVELL D'ALEMANY: Dia 8 de setembre (tarda)

TEST DE NIVELL D'ANGLÈS: Dies 7 (tarda), 8 (tarda) i 9 de setembre (matí i tarda)

TEST DE NIVELL DE FRANCÈS: Dies 8 i 9 de setembre (tarda)

matricula

DE L'1 AL 6 JULIOL (NOMÉS PER A ALUMNAT OFICIAL)

*Es consideren oficials els alumnes que han fet els seus estudis a l'EOI de Reus durant el curs 2020-2021.

La matrícula de l'alumnat de nivell A1 a nivell C1 es realitzarà telemàticament durant el mes de JULIOL.

*La preinscripció de l'alumnat que vulgui fer C2 serà del 31 d'agost al 3 de setembre.

SETEMBRE:
Matins: de 9 a 14h
Tardes: Segons calendari de matrícula i d'inici de curs.

D'OCTUBRE A MAIG:
Matins: de  9 a 14h
Tardes: de 16 a 21h (excepte divendres)

JUNY:

Matins: de 9 a 14h
Tardes: Segons calendari d'exàmens i avaluacions finals.

JULIOL:
Matins: Atenció al públic de secretaria de 10 a 12h amb cita prèvia (de l'1 al 24 de juliol)

AGOST:
Tancat per vacances

nousalumnes

La preinscripció per al curs 2020-2021 es realitzarà del 31 d'agost al 3 de setembre de 2020 (fins les 14h). Més informació.

Formalització de la matrícula

La matrícula de l'alumnat admès es fa a través de l'aplicatiu.

Recordeu que el pagament de la matrícula s'ha de fer efectiu en el termini de 24 hores a Caixabank. El pagament es podrà fer online des del mateix aplicatiu de matrícula. NO pagueu per finestreta per evitar comissions innecessàries.

TAXES 

En totes les EOI de Catalunya, a la matrícula oficial se li afegeix l'import de 30 € per l'aportació per material

Us recordem també la normativa referent a les convocatòries permeses per curs.

Requisits

Per accedir als ensenyaments d'idiomes de les Escoles Oficials d'Idiomes és requisit imprescindible tenir 16 anys complerts l'any en què es comencin els estudis.
A partir dels 14 anys (complerts l'any en que es comencin els estudis) també es pot estudiar un idioma diferent del cursat com a primera llengua estrangera a l'ESO.
Es pot optar per la matrícula oficial o per la inscripció en règim lliure. La matrícula oficial dóna dret a assistir a classe (130 hores per curs) i als exàmens corresponents.

Calendari lectiu grups dilluns-dimecrescalendari2
Calendari lectiu grups dimarts-dijous

canvihUn cop formalitzada una matrícula oficial s’admetran canvis en l’horari assignat d’acord amb les condicions següents:

Permutes

Només es podran concedir canvis en els horaris sol·licitats en què hi hagi places vacants.

Podran demanar canvi els alumnes que, un cop feta la matrícula a l’EOI, s’hagin matriculat en un altre centre docent oficial (universitat, institut, escola,) i tinguin un horari incompatible, o bé alumnes als quals se’ls hagi canviat l’horari laboral (també amb posterioritat a la matriculació en aquesta EOI), o per qualsevol altre motiu raonat.

Es donarà prioritat als alumnes que puguin justificar que necessiten el canvi. Els canvis s'atorgaran en funció de les places vacants de l'horari sol.licitat i, si fos necessari, es recorrerà a un sorteig. El període per sol·licitar els canvis pel curs 2020-21 és del 5 al 8 d'octubre, i la resolució es publicarà a aquesta pàgina web el divendres 9 d'octubre.

Procediment per sol.licitar canvi d’horari:

  1. Instància demanant nou horari que serà enviada per correu electrònic al correu del centre Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. per al seu registre d’entrada. Sempre serà millor donar dues opcions.
  2. Justificants acreditatius de les causes al·legades: fotocòpia de matrícula, contracte de treball o certificat de l’empresa (la data d’expedició d’aquesta documentació haurà de ser posterior a la de la matrícula de l’EOI), o qualsevol altre document que justifiqui el motiu pel qual es sol.licita el canvi.
test3Per tal d'accedir a l'avaluació contínua, els alumnes han d'assistir a un mínim del 65% de totes les classes, a més de fer les proves corresponents.

 

En el cas d'absències superiors al 35% del temps lectiu, l'alumne/a, no podrà ser avaluat de manera continuada, però conservarà igualment el dret a presentar-se a la prova de final de curs. Serà responsabilitat de l'alumne assabentar-se de les dates d'examen i de tot el que fa referència al sistema d'avaluació.

Requisits

Per poder presentar-se a les proves cal acreditar la superació del segon curs de l'educació secundària obligatòria o nivell equivalent, i tenir com a mínim quinze anys o complir-los durant l'any de la inscripció a la prova.

Convocatòria ordinària

La inscripció en règim lliure dóna dret a una convocatòria d'examen per a l'obtenció del certificat de nivell intermedi B1, del certificat de nivell intermedi B2 o del certificat de nivell avançat C1. Les proves lliures per a totes les llengües i certificats tenen lloc durant el mes de juny. La inscripció té lloc a finals de febrer. Les dates i condicions de la inscripció per als candidats lliures es publiquen el desembre de l'any anterior.

Convocatòria extraordinària

Per tal de poder atendre la demanda de certificacions d'anglès, les EOI també ofereixen una convocatòria extraordinària al mes de febrer. La inscripció té lloc a finals de novembre de l'any anterior.

Go to top