A1 (1r CURS)

1r. A
Sandra Àlvarez Dilluns/Dimecres De 9.15 a 11.45h
1r. B
Sandra Àlvarez Dimarts/Dijous De 16 a 18.30h


A2 (2n CURS)

2n. A
M. Mar Abad Dilluns/Dimecres De 9.15 a 11.45h
2n. B
Per determinar Dilluns/Dimecres De 18.30 a 21h
2n. C
Per determinar Dimarts/Dijous De 16 a 18.30h
2n. D Per determinar Dimarts/Dijous De 18.30 a 21h


B1 (3r CURS)

3r. A M. Mar Abad Dimarts/Dijous De 9.15 a 11.45h
3r. B Per determinar Dilluns/Dimecres De 16 a 18.30h
3r. C Per determinar Dilluns/Dimecres De 18.30 a 21h
3r. D Per determinar Dimarts/Dijous De 16 a 18.30h
3r. E Per determinar Dimarts/Dijous De 18.30 a 21h


B2.1 (4t CURS)

4t. A
Per determinar Dimarts/Dijous De 9.15 a 11.45h
4t. B
Per determinar Dilluns/Dimecres De 16 a 18.30h
4t. C
Per determinar Dilluns/Dimecres De 18.30 a 21h
4t. D
Per determinar Dimarts/Dijous De 18.30 a 21h


B2.2 (5è CURS)

5è. A
Per determinar Dilluns/Dimecres De 9.15 a 11.45h
5è. B
José Luis García Dilluns/Dimecres De 16 a 18.30h
5è. C
José Luis García Dilluns/Dimecres De 18.30 a 21h
5è. D
Jordi Dalmau Dimarts/Dijous De 18.30 a 21h


C1

C1 A
Jordi Dalmau Dilluns/Dimecres De 16 a 18.30h
C1 B
Jordi Dalmau Dilluns/Dimecres De 18.30 a 21h

IMPORTANT: Aquests horaris estan subjectes a possibles canvis esdevinguts per causes de força major.