CURS  HORARI DE VISITA DEL PROFESSOR
 1A, 1B, 2A, 4A  A determinar (A determinar).
 3A, 5A  Cristina Larios (A determinar).